Fikri Mülkiyet Hakları

Yarışmaya katılan tüm tüm projelerde eğer varsa "fikri mülkiyet hakları" proje ekibine aittir. Projelere ilişkin her türlü bilgi, doküman ve materyal sadece Ön Eleme ve Jüri tarafından incelenecek ve gizliliği sağlanacaktır.